MARCIN DZIANACH
MARCIN DZIANACH
Radiolog
Poznań, Górecka 30

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor nauk medycznych. Specjalizuje się w radiologii narządu ruchu. Jego szczególne zainteresowania medyczne dotyczą diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego z naciskiem na logiczne stosowanie jej poszczególnych metod oraz małoinwazyjnych formy zabiegów terapeutycznych pod kontrolą metod obrazowych stosowanych w obrębie struktur narządu ruchu.

Marcin Dzianach jest pracownikiem Rehasport Clinic. Podczas swojej kariery zawodowej był asystentem w Zakładzie Radiologii Klinicznej AM Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, pracował w Pracowni Radiologii Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, Pracowni Tomografii Komputerowej Centrum Medycznego HCP w Poznaniu i w Pracowni Rezonansu Magnetycznego oddziału Euromedic Diagnostcs Polska w Poznaniu.

Jest członkiem Radiological Society of North America (RSNA), American Roentgen Ray Society (ARRS), European Society of Radiology (ESR), European Society of Skeletal Radiology (ESSR) i Polish Foot & Ankle Society (PFAS).

Czytaj więcej
JOANNA NIEMUNIS-SAWICKA
JOANNA NIEMUNIS-SAWICKA
Radiolog
Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 1997 zdobyła I, a trzy lata później II stopień specjalizacji w zakresie radiodiagnostyki. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2012 roku.

W swojej karierze zawodowej była asystentem i starszym asystentem w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (Obecnie Pomorskie Centrum Traumatologii) W Gdańsku. Prowadziła Pracownię Rezonansu Magnetycznego NZOZ „Rezonans u Kopernika” w Gdańsku a obecnie prowadzi Pracownię Rezonansu Magnetycznego NCMed w Gdańsku.

Do głównych zainteresowań medycznych należy diagnostyka schorzeń układu mięśniowo - szkieletowego, w której wykorzystuje wszystkie dostępne metody obrazowania. Ponad to od wielu lat wykonuje inwazyjne badania artrograficzne stawów z wykorzystaniem badania TK i MR.

W swojej praktyce ultrasonograficznej poza diagnostyką wykonuje drobne zabiegi terapeutyczne.

Należy do kilku towarzystw naukowych w tym m. in. PLTR, PTU, European Society od Radiology (ESR) czy Sekcji Diagnostyki Obrazowej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.

Od wielu lat doktor Joanna Niemunis-Sawicka angażuje się także w działalność dydaktyczną kształcą specjalistów, zarówno radiologów, jak i ortopedów w dziedzinie diagnostyki obrazowej.

Czytaj więcej
BEATA LALEWICZ
BEATA LALEWICZ
Radiolog
Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1995 do 1996 roku pracowałam w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku, a następnie przez siedem lat w Zakładzie RTG Szpitala Morskiego w Gdyni. W latach 2003-2009 byłam pracownikiem LuxMed w Gdańsku. Od 2009 roku do chwili obecnej pracuję w Nadmorskim Centrum Medycznym w Gdańsku, a od 2012 również do teraz w gdańskim oddziale Rehasport Clinic. Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, European Society of Radiology oraz European Society of Skeletal Radiology.

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Radiologii i diagnostyki obrazowej

Wiek pacjentów:
dorośli, dzieci

Doświadczenie:

 • Radiologia ogólna – badania RTG,
 • Badania USG j. brzusznej, tarczycy, piersi, jąder, badania USG doppler,
 • Od 1996r - diagnostyka chorób piersi (badania mammograficzne diagnostyczne
  i skryningowe, sonomammografia),
 • Od 2009r diagnostyka układu mięśniowo-szkieletowego.
Czytaj więcej
PAWEŁ JESIKIEWICZ
PAWEŁ JESIKIEWICZ
Radiolog
Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (2001). Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej z wieloletnim stażem w zakresie diagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego. 

Przynależność do Towarzystw Naukowych: PLTR, sekcjii MSK PLTR i RSNA.

Czytaj więcej
Radiolog
Poznań, Górecka 30

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz autorem licznych prezentacji i prac naukowych.

Czytaj więcej
Radiolog
Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2008 do dnia dzisiejszego pracuję w zakładzie Radiologii w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku (obecnie Affidea), od 2016 roku pracuję również w gdańskim oddziale Rehasport, a od marca 2019 roku w Nadmorskim Centrum Medycznym. Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Lekarz przyjmuje w zakresie: Radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wiek pacjentów: dorośli, dzieci

Doświadczenie:

 • Badania RTG
 • Badania USG j. brzusznej, tarczycy, szyi, tkanek miękkich, badania USG doppler,
  usg ukladu mięśniowo-szkieletowego
 • Pełna diagnostyka TK i MR
Czytaj więcej